Etrad3 d.o.o. je zunanja prodajna mreža podjetja E3 d.o.o, ki je bila ustanovljena junija 2014. Naša glavna in edina dejavnost je prodaja električne energije za našega naročnika E3 d.o.o., kateri je v lasti Elektro Primorske d.d..

Podjetje Etrad3 d.o.o. skrbi za vsako pridobljeno stranko in sicer tako, da letno z njo obnavlja pogodbo o dobavi električne energije in tako stranki vedno vsako leto nudi konkurenčno ceno za dobavo električne energije. Naše prednosti so, da vsako stranko obiščemo na domu, brezplačno uredimo prihranek, brezplačno uredimo lastništvo merilnega mesta in plačnika računa. Skupaj s partnerjem E3 d.o.o. se konstantno prilagajamo trgu in strankam. ZATO SMO EDINSTVENI! Za stranke pripravljamo aktualne pakete za gospodinjstva, prav tako imamo posebno ponudbo za vse male poslovne odjemalce.

Prvi svetovalec stranki na področju električne energije v Sloveniji.

Vedno zadovoljna stranka.

Vedno konkurenčni.

Letna rast portfelja strank.

Širitev v tujino EU, HR, SRB.

Strokovni, uspešni in zadovoljni sodelavci.

Odgovornost in sodelovanje 
Svoje delo opravljamo s polno odgovornostjo in v duhu konstruktivnega medsebojnega sodelovanja. 

Poštenje in zaupanje 
Drug z drugim smo pošteni in si zaupamo. Poštenje in zaupanje sta tudi osnova naših odnosov s poslovnimi partnerji in strankami. 

Spoštljivost in strpnost 
Spoštljivi in strpni smo do drugačnih in do sebi enakih, drug do drugega ter do partnerjev in strank. 

Odkritost in resnicoljubnost 
Smo odkriti, nikoli ne govorimo neresnic. Stojimo za svojimi besedami, te nas obvezujejo.  

Ugled in uspeh podjetja
Ne sodelujemo pri poslih, ki bi lahko okrnili ugled, zmanjšali dobičkonosnost podjetja ali jo izpostavili kakršnim koli drugim tveganjem. 

Skrbnost in strokovnost 
Na vseh področjih delovanja stremimo k odličnosti, zato svoje delo opravljamo strokovno in z največjo mero profesionalne skrbnosti.
 

Za nas je najbolj pomembno, da se stranka v celotnem postopku prodaje in v času sodelovanja z nami počuti varno in zadovoljno, da ustvari prihranek pri porabi električne energije in da ima stranka zagotovljeno ustrezno podporo pri čemer si pomagamo s klicnim centrom podjetja E3 d.o.o.
 

Naše podjetje je specializirano za prodajo električne energije končnim odjemalcem. Sami nismo dobavitelj električne energije ampak prodajamo električno energijo v imenu in za račun podjetja E3 d.o.o., kateri je v 100 % lasti družbe Elektro Primorska d.d.

Naša naloga je da v Sloveniji obiščemo vse odjemalce električne energije predvsem gospodinjstva in male poslovne odjemalce in jim prikažemo potencialne prihranek pri zamenjavi dobavitelja. Ob obisku se vam predstavi cena, pripravi se izračun prihranka, predstavijo se splošni prodajni pogoji ter pogodba. Ob tem pregledamo tudi lastništvo merilnega mesta in če je potrebno brezplačno uredimo tudi lastništvo na merilnem mestu ali zamenjamo plačnika računa. Po podpisu pogodbe in preteku enega leta vas ponovno obiščemo in vam predstavimo trenutne konkurenčne cene in novo pogodbo s katero podaljšate odjem električne energije za naslednjih 12 mesecev.

Vse navedeno za vas naredimo brezplačno!

Naše sodelovanje s podjetjem E3 d.o.o. je obrodilo sadove. V času sodelovanja smo uspešno pridobili cca 53.000 strank  (upoštevano obdobje od začetka poslovanja do konca julija 2016)

Navedeni rezultat smo dosegli s pravilnim načrtovanjem, konstantnim razvojem podpore poslovanju, pravim načinom izobraževanja svojih prodajalcev.

© 2019 Etrad3 d.o.o. | Piškotki | Pravno obvestilo | Programiranje Kabi d.o.o. | Oblikovanje arnoldvuga+ d.o.o.